Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Straży Miejskiej w Przemyślu

§1

 1. Straż Miejska w Przemyślu, zwana dalej Strażą, jest jednostką organizacyjną Miasta Przemyśla, utworzoną na podstawie zarządzenia Nr 2/91 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 marca 1991 r. o utworzeniu Straży Miejskiej w Przemyślu, działającą na podstawie ustawy o strażach gminnych.
 2. Siedziba Straży Miejskiej mieści się w Przemyślu, ulica Sportowa 8.
 3. Obszarem działania Straży jest miasto Przemyśl.
 4. Strażą kieruje Komendant.

§2

 

 1. Straż działa w formie jednostki budżetowej i jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Przemyśla.
 2. Przedmiotem działania Straży jest ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego.
 3. Organizację i zasady funkcjonowania Straży określa regulamin organizacyjny Straży nadany w drodze odrębnej uchwały.

§3

 1. Straż prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Straż realizuje swoje zadania ze środków finansowych określonych w rocznym planie finansowym.

§4

 1. Straż jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant.

§5

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Pliki do pobrania:

PDFUchwała Nr 114/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Przemyślu (515,01KB)